11-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 1 (11-beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1)

11-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 1

En låg affinitet 11 beta-hydroxisteroiddehydrogenas som finns i en mängd olika vävnader, framför allt i LEVER; LUNG; FETTVÄVNAD; vaskulär vävnad; ÄGGSTOCKAR; och centrala nervsystemet. Enzymet verkar reversibelt och kan använda antingen NAD eller NADP som kofaktorer.

Förklaring på engelska

A low-affinity 11 beta-hydroxysteroid dehydrogenase found in a variety of tissues, most notably in LIVER; LUNG; ADIPOSE TISSUE; vascular tissue; OVARY; and the CENTRAL NERVOUS SYSTEM. The enzyme acts reversibly and can use either NAD or NADP as cofactors.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 11beta-HSD1 Reductase; 11beta HSD1 Reductase; 11beta-HSD1; 11beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1; 11beta Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1; 11 beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1

Svensk term 11-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 1
Synonym på svenska
Synonym på engelska 11beta-HSD1 Reductase; 11beta HSD1 Reductase; 11beta-HSD1; 11beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1; 11beta Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1; 11 beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1
Engelsk term 11-beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 1
MESH ID D043205

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.