11-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 2 (11-beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2)

11-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 2

Ett NAD-beroende 11-beta-hydroxysteroiddehydrogenas med hög affinitet som verkar enkelriktat för att katalysera dehydrogeneringen av KORTISOL till KORTISON. Det finns främst i mineralokortikoid målvävnader såsom NJURE; KOLON; SVETTKÖRTLAR; och placenta. Frånvaron av enzymet leder till en dödlig blankett [publikationstyp] av barndomshypertoni benämnd, UPPENBAR MINERALOCORTICOID EXCESS SYN

Förklaring på engelska

An high-affinity, NAD-dependent 11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase that acts unidirectionally to catalyze the dehydrogenation of CORTISOL to CORTISONE. It is found predominantly in mineralocorticoid target tissues such as the KIDNEY; COLON; SWEAT GLANDS; and the PLACENTA. Absence of the enzyme leads to a fatal form of childhood hypertension termed, APPARENT MINERALOCORTICOID EXCESS SYNDROME.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 11 beta Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2; 11beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2; 11beta Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2; 11beta-HSD2; 11beta-HSD2 Reductase; 11 beta-HSD2; 11 beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2

Svensk term 11-beta-hydroxisteroiddehydrogenas typ 2
Synonym på svenska
Synonym på engelska 11 beta Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2; 11beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2; 11beta Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2; 11beta-HSD2; 11beta-HSD2 Reductase; 11 beta-HSD2; 11 beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2
Engelsk term 11-beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase Type 2
MESH ID D043209

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.