11-beta-hydroxisteroiddehydrogenaser (11-beta-Hydroxysteroid Dehydrogenases)

11-beta-hydroxisteroiddehydrogenaser

Hydroxisteroiddehydrogenaser som katalyserar den reversibla omvandlingen av KORTISOL till den inaktiva metaboliten CORTISON. Enzymer i denna klass kan använda antingen NAD eller NADP som kofaktorer.

Förklaring på engelska

Hydroxysteroid dehydrogenases that catalyzes the reversible conversion of CORTISOL to the inactive metabolite CORTISONE. Enzymes in this class can utilize either NAD or NADP as cofactors.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 11 beta Hydroxysteroid Dehydrogenases; Dehydrogenases, 11-beta-Hydroxysteroid; Cortisone 11-Oxoreductase; 11-Oxoreductase, Cortisone; Cortisone 11 Oxoreductase; Corticosteroid 11-Oxidoreductase; 11-Oxidoreductase, Corticosteroid; Corticosteroid 11 Oxidoreductase; 11-Hydroxysteroid Dehydrogenase; 11 Hydroxysteroid Dehydrogenase; Dehydrogenase, 11-Hydroxysteroid; 11B-Hydroxysteroid Dehydrogenase; 11B Hydroxysteroid Dehydrogenase; Dehydrogenase, 11B-Hydroxysteroid; 11 beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase; 11 beta Hydroxysteroid Dehydrogenase; Dehydrogenase, 11 beta-Hydroxysteroid; beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase, 11; Corticosteroid 11-Reductase; 11-Reductase, Corticosteroid; Corticosteroid 11 Reductase; 11beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase; 11beta Hydroxysteroid Dehydrogenase; Dehydrogenase, 11beta-Hydroxysteroid

Svensk term 11-beta-hydroxisteroiddehydrogenaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska 11 beta Hydroxysteroid Dehydrogenases; Dehydrogenases, 11-beta-Hydroxysteroid; Cortisone 11-Oxoreductase; 11-Oxoreductase, Cortisone; Cortisone 11 Oxoreductase; Corticosteroid 11-Oxidoreductase; 11-Oxidoreductase, Corticosteroid; Corticosteroid 11 Oxidoreductase; 11-Hydroxysteroid Dehydrogenase; 11 Hydroxysteroid Dehydrogenase; Dehydrogenase, 11-Hydroxysteroid; 11B-Hydroxysteroid Dehydrogenase; 11B Hydroxysteroid Dehydrogenase; Dehydrogenase, 11B-Hydroxysteroid; 11 beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase; 11 beta Hydroxysteroid Dehydrogenase; Dehydrogenase, 11 beta-Hydroxysteroid; beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase, 11; Corticosteroid 11-Reductase; 11-Reductase, Corticosteroid; Corticosteroid 11 Reductase; 11beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase; 11beta Hydroxysteroid Dehydrogenase; Dehydrogenase, 11beta-Hydroxysteroid
Engelsk term 11-beta-Hydroxysteroid Dehydrogenases
MESH ID D042842

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.