1,2-dihydroxibensen-3,5-disulfonsyradinatriumsalt (1,2-Dihydroxybenzene-3,5-Disulfonic Acid Disodium Salt)

1,2-dihydroxibensen-3,5-disulfonsyradinatriumsalt

Ett kolorimetriskt reagens för järn, mangan, titan, molybden och komplex av zirkonium. (Från Merck Index [publikationstyp], 11: e uppl)

Förklaring på engelska

A colorimetric reagent for iron, manganese, titanium, molybdenum, and complexes of zirconium. (From Merck Index, 11th ed)

Synonym, svenska: Tiron; Dinatriumsalt av 1,2-dihydroxibensen-3,5-disulfonsyra

Synonym, engelska: Tiron

Svensk term 1,2-dihydroxibensen-3,5-disulfonsyradinatriumsalt
Synonym på svenska Tiron; Dinatriumsalt av 1,2-dihydroxibensen-3,5-disulfonsyra
Synonym på engelska Tiron
Engelsk term 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-Disulfonic Acid Disodium Salt
MESH ID D014013

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.