1,2-dimetylhydrazin (1,2-Dimethylhydrazine)

1,2-dimetylhydrazin

Ett DNA-alkylerande agens som visat sig vara kraftigt karcinogent och som har utbredd användning för att inducera tarmtumörer hos experimentdjur.

Förklaring på engelska

A DNA alkylating agent that has been shown to be a potent carcinogen and is widely used to induce colon tumors in experimental animals.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 1,2 Dimethylhydrazine; 1,2-Dimethyl-hydrazine; 1,2 Dimethyl hydrazine; N,N’-Dimethylhydrazine; N,N’ Dimethylhydrazine; sym-Dimethylhydrazine; sym Dimethylhydrazine; SDMH

Svensk term 1,2-dimetylhydrazin
Synonym på svenska
Synonym på engelska 1,2 Dimethylhydrazine; 1,2-Dimethyl-hydrazine; 1,2 Dimethyl hydrazine; N,N’-Dimethylhydrazine; N,N’ Dimethylhydrazine; sym-Dimethylhydrazine; sym Dimethylhydrazine; SDMH
Engelsk term 1,2-Dimethylhydrazine
MESH ID D019813

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.