1,2-dipalmitoylfosfatidylkolin (1,2-Dipalmitoylphosphatidylcholine)

1,2-dipalmitoylfosfatidylkolin

Syntetisk fosfolipid som används i liposomer och lipidlager för att studera biologiska membran. Den är också en huvudbeståndsdel i lungytaktiva substanser.

Förklaring på engelska

Synthetic phospholipid used in liposomes and lipid bilayers to study biological membranes. It is also a major constituent of PULMONARY SURFACTANTS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 1,2 Dipalmitoylphosphatidylcholine; 1,2-Dipalmitoyl-Glycerophosphocholine; 1,2 Dipalmitoyl Glycerophosphocholine; Dipalmitoyl Phosphatidylcholine; Phosphatidylcholine, Dipalmitoyl; Dipalmitoylglycerophosphocholine; Dipalmitoyllecithin; 1,2-Dihexadecyl-sn-Glycerophosphocholine; 1,2 Dihexadecyl sn Glycerophosphocholine; Dipalmitoylphosphatidylcholine

Svensk term 1,2-dipalmitoylfosfatidylkolin
Synonym på svenska
Synonym på engelska 1,2 Dipalmitoylphosphatidylcholine; 1,2-Dipalmitoyl-Glycerophosphocholine; 1,2 Dipalmitoyl Glycerophosphocholine; Dipalmitoyl Phosphatidylcholine; Phosphatidylcholine, Dipalmitoyl; Dipalmitoylglycerophosphocholine; Dipalmitoyllecithin; 1,2-Dihexadecyl-sn-Glycerophosphocholine; 1,2 Dihexadecyl sn Glycerophosphocholine; Dipalmitoylphosphatidylcholine
Engelsk term 1,2-Dipalmitoylphosphatidylcholine
MESH ID D015060

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.