12:e kranialnerven (Hypoglossal Nerve)

12:e kranialnerven

Den tolfte hjärnnerven (nervus hypoglossus) utgår från hypoglossuskärnan i den förlängda märgen och leder nervimpulser till tungans alla muskler utom palatoglossus, som försörjs av vagusnerven (den 10:e hjärnnerven). Nerven leder även proprioceptiva signaler från tungans muskler.

Förklaring på engelska

The 12th cranial nerve. The hypoglossal nerve originates in the hypoglossal nucleus of the medulla and supplies motor innervation to all of the muscles of the tongue except the palatoglossus (which is supplied by the vagus). This nerve also contains proprioceptive afferents from the tongue muscles.

Synonym, svenska: Nervus hypoglossus

Synonym, engelska: Hypoglossal Nerves; Nerve, Hypoglossal; Nerves, Hypoglossal; Twelfth Cranial Nerve; Cranial Nerve, Twelfth; Cranial Nerves, Twelfth; Nerve, Twelfth Cranial; Nerves, Twelfth Cranial; Twelfth Cranial Nerves; Nerve XII; Nerve XIIs; XII, Nerve; XIIs, Nerve; Cranial Nerve XII; Cranial Nerve XIIs; Nerve XII, Cranial; Nerve XIIs, Cranial; Nervus Hypoglossus; Hypoglossus, Nervus

Svensk term 12:e kranialnerven
Synonym på svenska Nervus hypoglossus
Synonym på engelska Hypoglossal Nerves; Nerve, Hypoglossal; Nerves, Hypoglossal; Twelfth Cranial Nerve; Cranial Nerve, Twelfth; Cranial Nerves, Twelfth; Nerve, Twelfth Cranial; Nerves, Twelfth Cranial; Twelfth Cranial Nerves; Nerve XII; Nerve XIIs; XII, Nerve; XIIs, Nerve; Cranial Nerve XII; Cranial Nerve XIIs; Nerve XII, Cranial; Nerve XIIs, Cranial; Nervus Hypoglossus; Hypoglossus, Nervus
Engelsk term Hypoglossal Nerve
MESH ID D007002

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.