14-3-3-proteiner (14-3-3 Proteins)

14-3-3-proteiner

En stor familj av signaltransducerande adapterproteiner som finns i många olika eukaryoter. De är PHOSPHOSERINE och PHOSPHOTREONINE bindande proteiner involverade i viktiga cellulära processer inklusive SIGNAL TRANSDUCTION; CELL CYCLE control; APOPTOSIS; och cellulära stressresponser. 14-3-3-proteiner fungerar genom att interagera med andra signaltransducerande proteiner och påverka förändringar i deras enzymatiska aktivitet och subcellulär lokalisering. Namnet 14-3-3 härstammar från numeriska beteckningar som används i de ursprungliga fraktioneringsmönstren för proteiner.

Förklaring på engelska

A large family of signal-transducing adaptor proteins present in wide variety of eukaryotes. They are PHOSPHOSERINE and PHOSPHOTHREONINE binding proteins involved in important cellular processes including SIGNAL TRANSDUCTION; CELL CYCLE control; APOPTOSIS; and cellular stress responses. 14-3-3 proteins function by interacting with other signal-transducing proteins and effecting changes in their enzymatic activity and subcellular localization. The name 14-3-3 derives from numerical designations used in the original fractionation patterns of the proteins.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 14 3 3 Proteins; 14-3-3 Protein; 14 3 3 Protein; Brain 14-3-3 Protein; 14-3-3 Protein, Brain; Brain 14 3 3 Protein; Protein 14-3-3; 14-3-3 Protein, tau Isoform; 14 3 3 Protein, tau Isoform; 14-3-3tau Protein; 14 3 3tau Protein; Protein, 14-3-3tau; 14-3-3 tau Protein; 14 3 3 tau Protein; 14-3-3 Protein, zeta Isoform; 14 3 3 Protein, zeta Isoform; 14-3-3zeta Protein; 14 3 3zeta Protein; 14-3-3 zeta Protein; 14 3 3 zeta Protein; 14-3-3 Protein, eta Isoform; 14 3 3 Protein, eta Isoform; 14-3-3eta Protein; 14 3 3eta Protein; 14-3-3 eta Protein; 14 3 3 eta Protein; eta Protein, 14-3-3; 14-3-3 Protein, epsilon Isoform; 14 3 3 Protein, epsilon Isoform; 14-3-3 epsilon Protein; 14 3 3 epsilon Protein; 14-3-3epsilon Protein; 14 3 3epsilon Protein; 14-3-3 Protein, gamma Isoform; 14 3 3 Protein, gamma Isoform; 14-3-3gamma Protein; 14 3 3gamma Protein; 14-3-3 gamma Protein; 14 3 3 gamma Protein; 14-3-3 Protein, beta Isoform; 14 3 3 Protein, beta Isoform; 14-3-3beta Protein; 14 3 3beta Protein; 14-3-3 beta Protein; 14 3 3 beta Protein

Svensk term 14-3-3-proteiner
Synonym på svenska
Synonym på engelska 14 3 3 Proteins; 14-3-3 Protein; 14 3 3 Protein; Brain 14-3-3 Protein; 14-3-3 Protein, Brain; Brain 14 3 3 Protein; Protein 14-3-3; 14-3-3 Protein, tau Isoform; 14 3 3 Protein, tau Isoform; 14-3-3tau Protein; 14 3 3tau Protein; Protein, 14-3-3tau; 14-3-3 tau Protein; 14 3 3 tau Protein; 14-3-3 Protein, zeta Isoform; 14 3 3 Protein, zeta Isoform; 14-3-3zeta Protein; 14 3 3zeta Protein; 14-3-3 zeta Protein; 14 3 3 zeta Protein; 14-3-3 Protein, eta Isoform; 14 3 3 Protein, eta Isoform; 14-3-3eta Protein; 14 3 3eta Protein; 14-3-3 eta Protein; 14 3 3 eta Protein; eta Protein, 14-3-3; 14-3-3 Protein, epsilon Isoform; 14 3 3 Protein, epsilon Isoform; 14-3-3 epsilon Protein; 14 3 3 epsilon Protein; 14-3-3epsilon Protein; 14 3 3epsilon Protein; 14-3-3 Protein, gamma Isoform; 14 3 3 Protein, gamma Isoform; 14-3-3gamma Protein; 14 3 3gamma Protein; 14-3-3 gamma Protein; 14 3 3 gamma Protein; 14-3-3 Protein, beta Isoform; 14 3 3 Protein, beta Isoform; 14-3-3beta Protein; 14 3 3beta Protein; 14-3-3 beta Protein; 14 3 3 beta Protein
Engelsk term 14-3-3 Proteins
MESH ID D048948

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.