14-alfa-demetylashämmare (14-alpha Demethylase Inhibitors)

14-alfa-demetylashämmare

Föreningar som specifikt hämmar STEROL 14-DEMETYLAS. En mängd azol-härledda ANTIFUNGALA MEDEL verkar genom denna mekanism.

Förklaring på engelska

Compounds that specifically inhibit STEROL 14-DEMETHYLASE. A variety of azole-derived ANTIFUNGAL AGENTS act through this mechanism.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 14 alpha Demethylase Inhibitors; Inhibitors, 14-alpha Demethylase; CYP51 Inhibitors; Inhibitors, CYP51; Lanosterol 14 alpha-Demethylase Inhibitors; Lanosterol 14 alpha Demethylase Inhibitors; 14alpha-Demethylase Inhibitors; 14alpha Demethylase Inhibitors; Inhibitors, 14alpha-Demethylase

Svensk term 14-alfa-demetylashämmare
Synonym på svenska
Synonym på engelska 14 alpha Demethylase Inhibitors; Inhibitors, 14-alpha Demethylase; CYP51 Inhibitors; Inhibitors, CYP51; Lanosterol 14 alpha-Demethylase Inhibitors; Lanosterol 14 alpha Demethylase Inhibitors; 14alpha-Demethylase Inhibitors; 14alpha Demethylase Inhibitors; Inhibitors, 14alpha-Demethylase
Engelsk term 14-alpha Demethylase Inhibitors
MESH ID D058888

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.