1400-talshistoria (15th century history)

1400-talshistoria

Tiden från 1401 till 1500.

Förklaring på engelska

Time period from 1401 through 1500 of the common era.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 15th Century Histories; Century Histories, 15th; Century History, 15th; Histories, 15th Century; 15th Century History; History, Fifteenth Century; Century Histories, Fifteenth; Century History, Fifteenth; Fifteenth Century Histories; Fifteenth Century History; Histories, Fifteenth Century; History of Medicine, 15th Cent.; Medical History, 15th Cent.; 15th Cent. History of Medicine; 15th Cent. History (Medicine); 15th Cent. Histories (Medicine); Cent. Histories, 15th (Medicine); Cent. History, 15th (Medicine); Histories, 15th Cent. (Medicine); History, 15th Cent. (Medicine); Medicine, 15th Cent.; 15th Cent. Medicine; Historical Events, 15th Century

Svensk term 1400-talshistoria
Synonym på svenska
Synonym på engelska 15th Century Histories; Century Histories, 15th; Century History, 15th; Histories, 15th Century; 15th Century History; History, Fifteenth Century; Century Histories, Fifteenth; Century History, Fifteenth; Fifteenth Century Histories; Fifteenth Century History; Histories, Fifteenth Century; History of Medicine, 15th Cent.; Medical History, 15th Cent.; 15th Cent. History of Medicine; 15th Cent. History (Medicine); 15th Cent. Histories (Medicine); Cent. Histories, 15th (Medicine); Cent. History, 15th (Medicine); Histories, 15th Cent. (Medicine); History, 15th Cent. (Medicine); Medicine, 15th Cent.; 15th Cent. Medicine; Historical Events, 15th Century
Engelsk term 15th century history
MESH ID D049668

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.