15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra (15-Hydroxy-11 alpha,9 alpha-(epoxymethano)prosta-5,13-dienoic Acid)

15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra

En stabil prostaglandinendoperoxidanalog som tjänar som en tromboxanhärmare. Dess verkningsmekanism omfattar härmning av den hydroosmotiska effekten hos vasopressin samt aktivering av fosfolipas C.

Förklaring på engelska

A stable prostaglandin endoperoxide analog which serves as a thromboxane mimetic. Its actions include mimicking the hydro-osmotic effect of VASOPRESSIN and activation of TYPE C PHOSPHOLIPASES. (From J Pharmacol Exp Ther 1983;224(1): 108-117; Biochem J 1984;222(1):103-110)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 9,11-Dideoxy-11 alpha,9-alpha-epoxymethano-PGF2 alpha; 9,11-epoxymethano-PGH2; 9,11 epoxymethano PGH2; 11 alpha,9 alpha-Epoxymethano PGH2; 11 alpha,9 alpha Epoxymethano PGH2; (15S)hydroxy-9alpha,11alpha-(epoxymethano)prosta-5,13-dienoic acid; (15S)-Hydroxy-11 alpha, 9 alpha-(epoxymethano)prosta-5Z, 13E-dienoic Acid; 9,11-Dideoxy-11 alpha,9 alpha-epoxymethanoprostaglandin F2 alpha; U-44619; U 44619; U46619; U44619; U-46619; U 46619

Svensk term 15-hydroxi-11-alfa,9-alfa-(epoxymetano)prosta-5,13-diensyra
Synonym på svenska
Synonym på engelska 9,11-Dideoxy-11 alpha,9-alpha-epoxymethano-PGF2 alpha; 9,11-epoxymethano-PGH2; 9,11 epoxymethano PGH2; 11 alpha,9 alpha-Epoxymethano PGH2; 11 alpha,9 alpha Epoxymethano PGH2; (15S)hydroxy-9alpha,11alpha-(epoxymethano)prosta-5,13-dienoic acid; (15S)-Hydroxy-11 alpha, 9 alpha-(epoxymethano)prosta-5Z, 13E-dienoic Acid; 9,11-Dideoxy-11 alpha,9 alpha-epoxymethanoprostaglandin F2 alpha; U-44619; U 44619; U46619; U44619; U-46619; U 46619
Engelsk term 15-Hydroxy-11 alpha,9 alpha-(epoxymethano)prosta-5,13-dienoic Acid
MESH ID D019796

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.