17-hydroxiprogesteron (17-alpha-Hydroxyprogesterone)

17-hydroxiprogesteron

Ett hydroxyprogesteron med ungefär samma medicinska användning som progesteron.

Förklaring på engelska

A metabolite of PROGESTERONE with a hydroxyl group at the 17-alpha position. It serves as an intermediate in the biosynthesis of HYDROCORTISONE and GONADAL STEROID HORMONES.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 17 alpha Hydroxyprogesterone; 17-Hydroxyprogesterone, (17 alpha)-Isomer; 17-Hydroxyprogesterone; 17 Hydroxyprogesterone; 17 alpha-Hydroxyprogesterone; 17-Hydroxyprogesterone, (9 beta, 10 alpha)-Isomer

Svensk term 17-hydroxiprogesteron
Synonym på svenska
Synonym på engelska 17 alpha Hydroxyprogesterone; 17-Hydroxyprogesterone, (17 alpha)-Isomer; 17-Hydroxyprogesterone; 17 Hydroxyprogesterone; 17 alpha-Hydroxyprogesterone; 17-Hydroxyprogesterone, (9 beta, 10 alpha)-Isomer
Engelsk term 17-alpha-Hydroxyprogesterone
MESH ID D019326

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.