20-alfa-hydroxisteroiddehydrogenas (20-alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase)

20-alfa-hydroxisteroiddehydrogenas

enzymer som katalyserar den reversibla reduktionsoxidationsreaktionen av 20-alfa-hydroxisteroider, såsom från PROGESTERON till 20-ALFA-DIHYDROPROGESTERON.

Förklaring på engelska

An enzymes that catalyzes the reversible reduction-oxidation reaction of 20-alpha-hydroxysteroids, such as from PROGESTERONE to 20-ALPHA-DIHYDROPROGESTERONE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 20 alpha Hydroxysteroid Dehydrogenase; 20 alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase; NADPH-Dependent 20 alpha-Hydroxysteroid Oxidoreductase; NADPH Dependent 20 alpha Hydroxysteroid Oxidoreductase; 20-alpha-HSD; 20 alpha HSD; 17 beta, 20 alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase; 17 beta, 20 alpha Hydroxysteroid Dehydrogenase

Svensk term 20-alfa-hydroxisteroiddehydrogenas
Synonym på svenska
Synonym på engelska 20 alpha Hydroxysteroid Dehydrogenase; 20 alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase; NADPH-Dependent 20 alpha-Hydroxysteroid Oxidoreductase; NADPH Dependent 20 alpha Hydroxysteroid Oxidoreductase; 20-alpha-HSD; 20 alpha HSD; 17 beta, 20 alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase; 17 beta, 20 alpha Hydroxysteroid Dehydrogenase
Engelsk term 20-alpha-Hydroxysteroid Dehydrogenase
MESH ID D043607

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.