2,4-dinitrofenol (2,4-Dinitrophenol)

2,4-dinitrofenol

Ett toxiskt färgmedel, kemiskt besläktat med trinitrofenol (pikrinsyra), som används i biokemiska studier av oxidationsprocesser, där det kopplar bort oxidativ fosforylering. Det används även som meta bolismstimulant.

Förklaring på engelska

A toxic dye, chemically related to trinitrophenol (picric acid), used in biochemical studies of oxidative processes where it uncouples oxidative phosphorylation. It is also used as a metabolic stimulant. (Stedman, 26th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 2,4 Dinitrophenol; 2,4-DNP

Svensk term 2,4-dinitrofenol
Synonym på svenska
Synonym på engelska 2,4 Dinitrophenol; 2,4-DNP
Engelsk term 2,4-Dinitrophenol
MESH ID D019297

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.