3-0-metylglukos (3-O-Methylglucose)

3-0-metylglukos

En icke-metaboliserbar glukosanalog som inte fosforyleras av hexokinas. 3-O-metylglukos används som markör för att mäta glukostransporten genom att uppskatta upptaget i olika celler och organsystem.

Förklaring på engelska

A non-metabolizable glucose analogue that is not phosphorylated by hexokinase. 3-O-Methylglucose is used as a marker to assess glucose transport by evaluating its uptake within various cells and organ systems. (J Neurochem 1993;60(4):1498-504)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 3 O Methylglucose; 3-O-Methyl-D-Glucose; 3 O Methyl D Glucose

Svensk term 3-0-metylglukos
Synonym på svenska
Synonym på engelska 3 O Methylglucose; 3-O-Methyl-D-Glucose; 3 O Methyl D Glucose
Engelsk term 3-O-Methylglucose
MESH ID D019325

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.