3-beta-xylosidas xylan endo-1 (3-beta-Xylosidase Xylan Endo-1)

3-beta-xylosidas xylan endo-1

Ett xylosidas som katalyserar slumpmässig hydrolys av 1,3-beta-D-xylosidbindningar i 1,3-beta-D-xylaner.

Förklaring på engelska

A xylosidase that catalyses the random hydrolysis of 1,3-beta-D-xylosidic linkages in 1,3-beta-D-xylans.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Endo-1,3-beta-Xylosidase, Xylan; Xylan Endo 1,3 beta Xylosidase; Endo-1,3-beta-Xylanase; Endo 1,3 beta Xylanase

Svensk term 3-beta-xylosidas xylan endo-1
Synonym på svenska
Synonym på engelska Endo-1,3-beta-Xylosidase, Xylan; Xylan Endo 1,3 beta Xylosidase; Endo-1,3-beta-Xylanase; Endo 1,3 beta Xylanase
Engelsk term 3-beta-Xylosidase Xylan Endo-1
MESH ID D043325

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.