3-betaglukosidas glukan 1 (3-beta-Glucosidase Glucan 1)

3-betaglukosidas glukan 1

Ett exocellulas med specificitet för 1,3-beta-D-glukosidbindningar. Enzymet katalyserar hydrolys av beta-D-glukosenheter från de icke-reducerande ändarna av 1,3-beta-D-glukaner, varvid glukos frigörs. EC 3.2.1.58.

Förklaring på engelska

An exocellulase with specificity for 1,3-beta-D-glucasidic linkages. It catalyzes hydrolysis of beta-D-glucose units from the non-reducing ends of 1,3-beta-D-glucans, releasing GLUCOSE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 1,3-beta-Glucosidase, Glucan; Glucan 1,3 beta Glucosidase; Exo-1,3 beta-D-Glucosidase; Exo 1,3 beta D Glucosidase; beta-D-Glucosidase, Exo-1,3; 1,3-beta-Glucanase; 1,3 beta Glucanase; Beta-1,3-Glucanase Type II; Beta 1,3 Glucanase Type II

Svensk term 3-betaglukosidas glukan 1
Synonym på svenska
Synonym på engelska 1,3-beta-Glucosidase, Glucan; Glucan 1,3 beta Glucosidase; Exo-1,3 beta-D-Glucosidase; Exo 1,3 beta D Glucosidase; beta-D-Glucosidase, Exo-1,3; 1,3-beta-Glucanase; 1,3 beta Glucanase; Beta-1,3-Glucanase Type II; Beta 1,3 Glucanase Type II
Engelsk term 3-beta-Glucosidase Glucan 1
MESH ID D043326

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.