3T3-L1-celler (3T3-L1 Cells)

3T3-L1-celler

En kontinuerlig cellinje som är en substam av SWISS 3T3 CELLS utvecklats genom klonal isolering. Musfibroblastcellerna genomgår en adiposliknande omvandling när de flyttar till ett sammanflytande och kontakthämmat tillstånd.

Förklaring på engelska

A continuous cell line that is a substrain of SWISS 3T3 CELLS developed though clonal isolation. The mouse fibroblast cells undergo an adipose-like conversion as they move to a confluent and contact-inhibited state.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 3T3 L1 Cells; 3T3-L1 Cell; Cell, 3T3-L1; Cells, 3T3-L1; 3T3-L1

Svensk term 3T3-L1-celler
Synonym på svenska
Synonym på engelska 3T3 L1 Cells; 3T3-L1 Cell; Cell, 3T3-L1; Cells, 3T3-L1; 3T3-L1
Engelsk term 3T3-L1 Cells
MESH ID D041721

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.