4-beta-cellobiosidas cellulos-1 (4-beta-Cellobiosidase Cellulose 1)

4-beta-cellobiosidas cellulos-1

Ett exocellulas med specificitet för hydrolys av 1,4-beta-D-glukosidbindningar i CELLULOSA och cellotetraos. Det katalyserar hydrolys av terminala icke-reducerande ändar av beta-D-glukosider med frisättning av CELLOBIOSE.

Förklaring på engelska

An exocellulase with specificity for the hydrolysis of 1,4-beta-D-glucosidic linkages in CELLULOSE and cellotetraose. It catalyzes the hydrolysis of terminal non-reducing ends of beta-D-glucosides with release of CELLOBIOSE.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 1,4-beta-Cellobiosidase, Cellulose; Cellulose 1,4 beta Cellobiosidase; Exoglucanase II; Cellobiohydrolase; Exo-Cellobiohydrolase; Exo Cellobiohydrolase; 1,4-beta-D-Glucan Cellobiohydrolase; 1,4 beta D Glucan Cellobiohydrolase; Cellobiohydrolase, 1,4-beta-D-Glucan; Beta-Glucancellobiohydrolase; Beta Glucancellobiohydrolase; Cellobiohydrolase I; CEL1 Protein; CbhI Protein; Cellobiohydrolase II; Cellobiohydrolase A

Svensk term 4-beta-cellobiosidas cellulos-1
Synonym på svenska
Synonym på engelska 1,4-beta-Cellobiosidase, Cellulose; Cellulose 1,4 beta Cellobiosidase; Exoglucanase II; Cellobiohydrolase; Exo-Cellobiohydrolase; Exo Cellobiohydrolase; 1,4-beta-D-Glucan Cellobiohydrolase; 1,4 beta D Glucan Cellobiohydrolase; Cellobiohydrolase, 1,4-beta-D-Glucan; Beta-Glucancellobiohydrolase; Beta Glucancellobiohydrolase; Cellobiohydrolase I; CEL1 Protein; CbhI Protein; Cellobiohydrolase II; Cellobiohydrolase A
Engelsk term 4-beta-Cellobiosidase Cellulose 1
MESH ID D043366

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.