4-kinoloner (4-Quinolones)

4-kinoloner

KINOLONER innehållande en 4-oxo (en karbonyl i para-positionen till kväve). De hämmar A-subenheten av DNA GYRASE och används som antimikrobiella medel. Andra generationens 4-kinoloner ersätts också med en 1-piperazinylgrupp vid 7-positionen och en fluor i 6-positionen.

Förklaring på engelska

QUINOLONES containing a 4-oxo (a carbonyl in the para position to the nitrogen). They inhibit the A subunit of DNA GYRASE and are used as antimicrobials. Second generation 4-quinolones are also substituted with a 1-piperazinyl group at the 7-position and a fluorine at the 6-position.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 4 Quinolones; 4-Quinolinone; 4 Quinolinone; 4-Oxoquinoline; 4 Oxoquinoline; 4-Oxoquinolines; 4 Oxoquinolines; 4-Quinolinones; 4 Quinolinones; 4-Quinolone; 4 Quinolone

Svensk term 4-kinoloner
Synonym på svenska
Synonym på engelska 4 Quinolones; 4-Quinolinone; 4 Quinolinone; 4-Oxoquinoline; 4 Oxoquinoline; 4-Oxoquinolines; 4 Oxoquinolines; 4-Quinolinones; 4 Quinolinones; 4-Quinolone; 4 Quinolone
Engelsk term 4-Quinolones
MESH ID D042462

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.