5-alfa-dihydroprogesteron (5-alpha-Dihydroprogesterone)

5-alfa-dihydroprogesteron

En biologiskt aktiv 5-alfa-reducerad metabolit av plasma PROGESTERON. Det är den omedelbara föregångaren till 5-alfa-gravidan-3-alfa-ol-20-on (ALLOPREGNANOLON), en neuroaktiv steroid som binder till GABA (A) RECEPTOR.

Förklaring på engelska

A biologically active 5-alpha-reduced metabolite of plasma PROGESTERONE. It is the immediate precursor of 5-alpha-pregnan-3-alpha-ol-20-one (ALLOPREGNANOLONE), a neuroactive steroid that binds with GABA(A) RECEPTOR.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 5 alpha Dihydroprogesterone; 5 alpha-Pregnane-3,20-dione; 5 alpha Pregnane 3,20 dione; 5alpha-DHP; 5alpha DHP; 5alpha-Pregnane-3,20-dione; 5alpha Pregnane 3,20 dione; 5-alpha-Pregnanedione; 5 alpha Pregnanedione; 3,20-Allopregnanedione, (5alpha)-Isomer; 5-alpha-Pregnane-3,20-dione; 5 alpha-Dihydroprogesterone; 3,20-Allopregnanedione; 3,20 Allopregnanedione; 5-beta-Dihydroprogesterone; 5 beta Dihydroprogesterone; 5 beta-Pregnane-3,20-dione; 5 beta Pregnane 3,20 dione; 5beta-DHP; 5beta DHP; 3,20-Allopregnanedione, (5beta,13alpha,17alpha)-Isomer

Svensk term 5-alfa-dihydroprogesteron
Synonym på svenska
Synonym på engelska 5 alpha Dihydroprogesterone; 5 alpha-Pregnane-3,20-dione; 5 alpha Pregnane 3,20 dione; 5alpha-DHP; 5alpha DHP; 5alpha-Pregnane-3,20-dione; 5alpha Pregnane 3,20 dione; 5-alpha-Pregnanedione; 5 alpha Pregnanedione; 3,20-Allopregnanedione, (5alpha)-Isomer; 5-alpha-Pregnane-3,20-dione; 5 alpha-Dihydroprogesterone; 3,20-Allopregnanedione; 3,20 Allopregnanedione; 5-beta-Dihydroprogesterone; 5 beta Dihydroprogesterone; 5 beta-Pregnane-3,20-dione; 5 beta Pregnane 3,20 dione; 5beta-DHP; 5beta DHP; 3,20-Allopregnanedione, (5beta,13alpha,17alpha)-Isomer
Engelsk term 5-alpha-Dihydroprogesterone
MESH ID D043582

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.