5-difosfat fosfatidylinositol-4 (5-Diphosphate Phosphatidylinositol 4)

5-difosfat fosfatidylinositol-4

En fosfoinositid som finns i alla eukaryota celler, särskilt i plasmamembranet. Den utgör det viktigaste substratet för receptorstimulerat fosfoinositidas C, med påföljande bildning av inositol 1,4,5-trifosfat och diacylglycerol, och förmodligen även för receptorstimulerat inositolfosfolipid 3-kinas.

Förklaring på engelska

A phosphoinositide present in all eukaryotic cells, particularly in the plasma membrane. It is the major substrate for receptor-stimulated phosphoinositidase C, with the consequent formation of inositol 1,4,5-triphosphate and diacylglycerol, and probably also for receptor-stimulated inositol phospholipid 3-kinase. (Kendrew, The Encyclopedia of Molecular Biology, 1994)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 4,5-Diphosphate, Phosphatidylinositol; Phosphatidylinositol 4,5 Diphosphate; Phosphatidylinositol Phosphate, PtdIns(4,5)P2; PtIns 4,5-P2; PtdIns(4,5)P2; PtdInsP; PtdInsP2; Phosphatidylinositol 4,5-Biphosphate; 4,5-Biphosphate, Phosphatidylinositol; Phosphatidylinositol 4,5 Biphosphate; Phosphatidylinositol-4,5-Biphosphate

Svensk term 5-difosfat fosfatidylinositol-4
Synonym på svenska
Synonym på engelska 4,5-Diphosphate, Phosphatidylinositol; Phosphatidylinositol 4,5 Diphosphate; Phosphatidylinositol Phosphate, PtdIns(4,5)P2; PtIns 4,5-P2; PtdIns(4,5)P2; PtdInsP; PtdInsP2; Phosphatidylinositol 4,5-Biphosphate; 4,5-Biphosphate, Phosphatidylinositol; Phosphatidylinositol 4,5 Biphosphate; Phosphatidylinositol-4,5-Biphosphate
Engelsk term 5-Diphosphate Phosphatidylinositol 4
MESH ID D019269

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.