5-ht1-serotoninreceptorer (5-ht1 serotonin receptors)

5-ht1-serotoninreceptorer

En underklass av G-proteinkopplade SEROTONINreceptorer som företrädesvis kopplas till GI-GO G-PROTEINER vilket resulterar i minskade intracellulära CYKLISKA AMP-nivåer.

Förklaring på engelska

A subclass of G-protein coupled SEROTONIN receptors that couple preferentially to GI-GO G-PROTEINS resulting in decreased intracellular CYCLIC AMP levels.

Synonym, svenska: Receptorer, 5-HT1 serotonin

Synonym, engelska: 5-HT1 Receptors; 5 HT1 Receptors; Receptors, 5-HT1; Serotonin 5-HT1 Receptors; 5-HT1 Receptors, Serotonin; Receptors, Serotonin 5-HT1; Serotonin 5 HT1 Receptors; Serotonin 5-HT1 Receptor; 5-HT1 Receptor, Serotonin; Receptor, Serotonin 5-HT1; Serotonin 5 HT1 Receptor; Serotonin Receptors, 5-HT1; 5-HT1 Serotonin Receptors; Receptors, 5-HT1 Serotonin; Serotonin Receptors, 5 HT1; 5-HT1 Receptor; 5 HT1 Receptor; Receptor, 5-HT1; Serotonin, 5-HT1 Receptors; 5-HT1 Receptors Serotonin; Receptors Serotonin, 5-HT1; Serotonin, 5 HT1 Receptors

Svensk term 5-ht1-serotoninreceptorer
Synonym på svenska Receptorer, 5-HT1 serotonin
Synonym på engelska 5-HT1 Receptors; 5 HT1 Receptors; Receptors, 5-HT1; Serotonin 5-HT1 Receptors; 5-HT1 Receptors, Serotonin; Receptors, Serotonin 5-HT1; Serotonin 5 HT1 Receptors; Serotonin 5-HT1 Receptor; 5-HT1 Receptor, Serotonin; Receptor, Serotonin 5-HT1; Serotonin 5 HT1 Receptor; Serotonin Receptors, 5-HT1; 5-HT1 Serotonin Receptors; Receptors, 5-HT1 Serotonin; Serotonin Receptors, 5 HT1; 5-HT1 Receptor; 5 HT1 Receptor; Receptor, 5-HT1; Serotonin, 5-HT1 Receptors; 5-HT1 Receptors Serotonin; Receptors Serotonin, 5-HT1; Serotonin, 5 HT1 Receptors
Engelsk term 5-ht1 serotonin receptors
MESH ID D044263

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.