5-ht1a-serotoninreceptor (5-ht1a serotonin receptor)

5-ht1a-serotoninreceptor

En serotoninreceptorsubtyp som finns distribuerad genom centrala nervsystemet där de är involverade i neuroendokrin reglering av ACTH-sekretion. Det faktum att denna serotoninreceptorsubtyp är särskilt känslig för SEROTONINRECEPTORAGONISTER såsom BUSPIRON antyder dess roll i moduleringen av ångest och DEPRESSION.

Förklaring på engelska

A serotonin receptor subtype found distributed through the CENTRAL NERVOUS SYSTEM where they are involved in neuroendocrine regulation of ACTH secretion. The fact that this serotonin receptor subtype is particularly sensitive to SEROTONIN RECEPTOR AGONISTS such as BUSPIRONE suggests its role in the modulation of ANXIETY and DEPRESSION.

Synonym, svenska: Serotoninreceptor, 5-HT1A

Synonym, engelska: 5-HT1A Receptor; 5 HT1A Receptor; Receptor, 5-HT1A; 5-Hydroxytryptamine 1A Receptor; 1A Receptor, 5-Hydroxytryptamine; 5 Hydroxytryptamine 1A Receptor; 5-Hydroxytryptamine 1A Receptors; 1A Receptors, 5-Hydroxytryptamine; 5 Hydroxytryptamine 1A Receptors; Receptors, 5-Hydroxytryptamine 1A; Serotonin, 5-HT1a Receptor; 5-HT1a Receptor Serotonin; Receptor Serotonin, 5-HT1a; Serotonin, 5 HT1a Receptor; Serotonin 1A Receptor; Receptor, Serotonin 1A; Serotonin Receptor, 5-HT1A; 5-HT1A Serotonin Receptor; Receptor, 5-HT1A Serotonin; Serotonin Receptor, 5 HT1A; 5-HT(1A) Receptor; Receptor, 5-Hydroxytryptamine 1A; Receptor, 5 Hydroxytryptamine 1A

Svensk term 5-ht1a-serotoninreceptor
Synonym på svenska Serotoninreceptor, 5-HT1A
Synonym på engelska 5-HT1A Receptor; 5 HT1A Receptor; Receptor, 5-HT1A; 5-Hydroxytryptamine 1A Receptor; 1A Receptor, 5-Hydroxytryptamine; 5 Hydroxytryptamine 1A Receptor; 5-Hydroxytryptamine 1A Receptors; 1A Receptors, 5-Hydroxytryptamine; 5 Hydroxytryptamine 1A Receptors; Receptors, 5-Hydroxytryptamine 1A; Serotonin, 5-HT1a Receptor; 5-HT1a Receptor Serotonin; Receptor Serotonin, 5-HT1a; Serotonin, 5 HT1a Receptor; Serotonin 1A Receptor; Receptor, Serotonin 1A; Serotonin Receptor, 5-HT1A; 5-HT1A Serotonin Receptor; Receptor, 5-HT1A Serotonin; Serotonin Receptor, 5 HT1A; 5-HT(1A) Receptor; Receptor, 5-Hydroxytryptamine 1A; Receptor, 5 Hydroxytryptamine 1A
Engelsk term 5-ht1a serotonin receptor
MESH ID D044282

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.