5-ht1b-serotoninreceptor (5-ht1b serotonin receptor)

5-ht1b-serotoninreceptor

En serotoninreceptorsubtyp som finns vid höga nivåer i BASAL GANGLIA och frontal cortex. Det spelar en roll som en terminal autoreceptor som reglerar graden av SEROTONINfrisättning från nervändslut. Denna serotoninreceptorsubtyp är nära besläktad med och har liknande läkemedelsbindningsegenskaper som 5-HT1D-RECEPTORN. Det är särskilt känsligt för agonisten SUMATRIPTAN och kan vara involverad i att förmedla läkemedlets antimigräneffekt.

Förklaring på engelska

A serotonin receptor subtype found at high levels in the BASAL GANGLIA and the frontal cortex. It plays a role as a terminal autoreceptor that regulates the rate of SEROTONIN release from nerve endings. This serotonin receptor subtype is closely related to and has similar drug binding properties as the 5-HT1D RECEPTOR. It is particularly sensitive to the agonist SUMATRIPTAN and may be involved in mediating the drug’s antimigraine effect.

Synonym, svenska: Receptor, serotonin 5-HT1B

Synonym, engelska: 5-HT1B Receptor; 5 HT1B Receptor; Receptor, 5-HT1B; 5-Hydroxytryptamine 1B Receptor; 1B Receptor, 5-Hydroxytryptamine; 5 Hydroxytryptamine 1B Receptor; 5-Hydroxytryptamine 1B Receptors; 1B Receptors, 5-Hydroxytryptamine; 5 Hydroxytryptamine 1B Receptors; Receptors, 5-Hydroxytryptamine 1B; Receptor, 5-Hydroxytryptamine 1B; Receptor, 5 Hydroxytryptamine 1B; Serotonin 1B Receptor; Receptor, Serotonin 1B; 5-HT1Dbeta Receptor; 5 HT1Dbeta Receptor; Receptor, 5-HT1Dbeta; Receptor, Serotonin Type 1Dbeta; Serotonin 1Dbeta Receptors; Receptors, Serotonin 1Dbeta; Serotonin 1Dbeta Receptor; Receptor, Serotonin 1Dbeta; Serotonin 1D Beta Receptor; 5-HT(1B) Receptor; 5-HT(1Dbeta) Receptor

Svensk term 5-ht1b-serotoninreceptor
Synonym på svenska Receptor, serotonin 5-HT1B
Synonym på engelska 5-HT1B Receptor; 5 HT1B Receptor; Receptor, 5-HT1B; 5-Hydroxytryptamine 1B Receptor; 1B Receptor, 5-Hydroxytryptamine; 5 Hydroxytryptamine 1B Receptor; 5-Hydroxytryptamine 1B Receptors; 1B Receptors, 5-Hydroxytryptamine; 5 Hydroxytryptamine 1B Receptors; Receptors, 5-Hydroxytryptamine 1B; Receptor, 5-Hydroxytryptamine 1B; Receptor, 5 Hydroxytryptamine 1B; Serotonin 1B Receptor; Receptor, Serotonin 1B; 5-HT1Dbeta Receptor; 5 HT1Dbeta Receptor; Receptor, 5-HT1Dbeta; Receptor, Serotonin Type 1Dbeta; Serotonin 1Dbeta Receptors; Receptors, Serotonin 1Dbeta; Serotonin 1Dbeta Receptor; Receptor, Serotonin 1Dbeta; Serotonin 1D Beta Receptor; 5-HT(1B) Receptor; 5-HT(1Dbeta) Receptor
Engelsk term 5-ht1b serotonin receptor
MESH ID D044302

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.