5-ht1d-serotoninreceptor (5-ht1d serotonin receptor)

5-ht1d-serotoninreceptor

En serotoninreceptorsubtyp som är lokaliserad till CAUDATE NUCLEUS; PUTAMEN; NUCLEUS ACCUMBENS; HIPPOCAMPUS, och RAPHE NUCLEI. Det spelar en roll som en terminal autoreceptor som reglerar graden av SEROTONINfrisättning från nervändslut. Denna serotoninreceptorsubtyp är nära besläktad med och har liknande läkemedelsbindningsegenskaper som 5-HT1B-RECEPTORN, men uttrycks vid låga nivåer. Det är särskilt känsligt för agonisten SUMATRIPTAN och kan vara involverad i att förmedla läkemedlets antimigraneffekt.

Förklaring på engelska

A serotonin receptor subtype that is localized to the CAUDATE NUCLEUS; PUTAMEN; the NUCLEUS ACCUMBENS; the HIPPOCAMPUS, and the RAPHE NUCLEI. It plays a role as a terminal autoreceptor that regulates the rate of SEROTONIN release from nerve endings. This serotonin receptor subtype is closely related to and has similar drug binding properties as the 5-HT1B RECEPTOR, but is expressed at low levels. It is particularly sensitive to the agonist SUMATRIPTAN and may be involved in mediating the drug’s antimigrane effect.

Synonym, svenska: 5-HT1D receptor; 5-HT(1Dalpha) receptor

Synonym, engelska: 5-HT1D Receptor; 5 HT1D Receptor; Receptor, 5-HT1D; 5-Hydroxytryptamine1D Receptor; 5 Hydroxytryptamine1D Receptor; Receptor, 5-Hydroxytryptamine1D; Serotonin 1D Receptors; Receptors, Serotonin 1D; Serotonin 1D Receptor; 5-HT(1D) Receptor; Receptor, Serotonin 1D; 5-HT(1Dalpha) Receptor; Serotonin 1Dalpha Receptor; Receptor, Serotonin 1Dalpha; Serotonin 1Dalpha Receptors; Serotonin 1D Alpha Receptor; 5-HT1Dalpha Receptor

Svensk term 5-ht1d-serotoninreceptor
Synonym på svenska 5-HT1D receptor; 5-HT(1Dalpha) receptor
Synonym på engelska 5-HT1D Receptor; 5 HT1D Receptor; Receptor, 5-HT1D; 5-Hydroxytryptamine1D Receptor; 5 Hydroxytryptamine1D Receptor; Receptor, 5-Hydroxytryptamine1D; Serotonin 1D Receptors; Receptors, Serotonin 1D; Serotonin 1D Receptor; 5-HT(1D) Receptor; Receptor, Serotonin 1D; 5-HT(1Dalpha) Receptor; Serotonin 1Dalpha Receptor; Receptor, Serotonin 1Dalpha; Serotonin 1Dalpha Receptors; Serotonin 1D Alpha Receptor; 5-HT1Dalpha Receptor
Engelsk term 5-ht1d serotonin receptor
MESH ID D044346

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.