5-ht2a-serotoninreceptor (5-ht2a serotonin receptor)

5-ht2a-serotoninreceptor

En serotoninreceptorsubtyp som finns i stor utsträckning distribuerad i perifera vävnader där den förmedlar de kontraktila svaren hos olika vävnader som innehåller GLATT MUSKEL. Selektiva 5-HT2A-receptorantagonister inkluderar KETANSERIN. 5-HT2A-subtypen finns också i BASAL GANGLIA och CEREBRAL CORTEX i HJÄRNAN där den förmedlar effekterna av HALLUCINOGENER såsom LSD.

Förklaring på engelska

A serotonin receptor subtype found widely distributed in peripheral tissues where it mediates the contractile responses of variety of tissues that contain SMOOTH MUSCLE. Selective 5-HT2A receptor antagonists include KETANSERIN. The 5-HT2A subtype is also located in BASAL GANGLIA and CEREBRAL CORTEX of the BRAIN where it mediates the effects of HALLUCINOGENS such as LSD.

Synonym, svenska: Receptor, serotonin 5-HT2A

Synonym, engelska: 5-HT2A Receptor; 5 HT2A Receptor; Receptor, 5-HT2A; Serotonin 2A Receptors; Receptors, Serotonin 2A; Serotonin 2A Receptor; 5-HT(2A) Receptor; Receptor, Serotonin 2A

Svensk term 5-ht2a-serotoninreceptor
Synonym på svenska Receptor, serotonin 5-HT2A
Synonym på engelska 5-HT2A Receptor; 5 HT2A Receptor; Receptor, 5-HT2A; Serotonin 2A Receptors; Receptors, Serotonin 2A; Serotonin 2A Receptor; 5-HT(2A) Receptor; Receptor, Serotonin 2A
Engelsk term 5-ht2a serotonin receptor
MESH ID D044402

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.