5-ht2b-serotoninreceptor (5-ht2b serotonin receptor)

5-ht2b-serotoninreceptor

En serotoninreceptorsubtyp som finns i HJÄRNAN; HJÄRTA; LUNGOR; PLACENTA och matsmältningsorganen. Ett antal funktioner har tillskrivits verkan av 5-HT2B-receptorn inklusive utveckling av hjärtmuskelceller (MYOCYTER, HJÄRT) och sammandragning av GLATT MUSKEL.

Förklaring på engelska

A serotonin receptor subtype found in the BRAIN; HEART; LUNGS; PLACENTA and DIGESTIVE SYSTEM organs. A number of functions have been attributed to the action of the 5-HT2B receptor including the development of cardiac myocytes (MYOCYTES, CARDIAC) and the contraction of SMOOTH MUSCLE.

Synonym, svenska: Receptor, 5-HT2B serotonin

Synonym, engelska: 5-Hydroxytryptamine 2B Receptor; 2B Receptor, 5-Hydroxytryptamine; 5 Hydroxytryptamine 2B Receptor; Receptor, 5-Hydroxytryptamine 2B; Receptor, Serotonin 2B; Serotonin 2B Receptor; 5-HT2B Receptor; 5 HT2B Receptor; Receptor, 5-HT2B; (5-HT)2B Receptors; Serotonin 2B Receptors; Receptors, Serotonin 2B

Svensk term 5-ht2b-serotoninreceptor
Synonym på svenska Receptor, 5-HT2B serotonin
Synonym på engelska 5-Hydroxytryptamine 2B Receptor; 2B Receptor, 5-Hydroxytryptamine; 5 Hydroxytryptamine 2B Receptor; Receptor, 5-Hydroxytryptamine 2B; Receptor, Serotonin 2B; Serotonin 2B Receptor; 5-HT2B Receptor; 5 HT2B Receptor; Receptor, 5-HT2B; (5-HT)2B Receptors; Serotonin 2B Receptors; Receptors, Serotonin 2B
Engelsk term 5-ht2b serotonin receptor
MESH ID D044403

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.