5-ht2c-serotoninreceptor (5-ht2c serotonin receptor)

5-ht2c-serotoninreceptor

En serotoninreceptorsubtyp som främst finns i CENTRALA NERVSYSTEMET och CHOROID PLEXUS. Denna receptorsubtyp tros förmedla den anorektiska verkan av SEROTONIN, medan selektiva antagonister av 5-HT2C-receptorn verkar inducera ÅNGEST. Flera isoformer av denna receptorsubtyp existerar, på grund av adenindeaminasredigering av receptormRNA.

Förklaring på engelska

A serotonin receptor subtype found primarily in the CENTRAL NERVOUS SYSTEM and the CHOROID PLEXUS. This receptor subtype is believed to mediate the anorectic action of SEROTONIN, while selective antagonists of the 5-HT2C receptor appear to induce ANXIETY. Several isoforms of this receptor subtype exist, due to adenine deaminase editing of the receptor mRNA.

Synonym, svenska: Receptor, serotonin 5-HT2C

Synonym, engelska: 5-HT2C Receptor; 5 HT2C Receptor; Receptor, 5-HT2C; 5-Hydroxytryptamine Type 2C Receptor; 5 Hydroxytryptamine Type 2C Receptor; Receptor, 5-Hydroxytryptamine Type 2C; Receptor, 5 Hydroxytryptamine Type 2C; Serotonin 2C Receptor; Receptor, Serotonin 2C; 5-HT(2C) Receptor; 5-Hydroxytryptamine Type 2C Receptors; 5 Hydroxytryptamine Type 2C Receptors

Svensk term 5-ht2c-serotoninreceptor
Synonym på svenska Receptor, serotonin 5-HT2C
Synonym på engelska 5-HT2C Receptor; 5 HT2C Receptor; Receptor, 5-HT2C; 5-Hydroxytryptamine Type 2C Receptor; 5 Hydroxytryptamine Type 2C Receptor; Receptor, 5-Hydroxytryptamine Type 2C; Receptor, 5 Hydroxytryptamine Type 2C; Serotonin 2C Receptor; Receptor, Serotonin 2C; 5-HT(2C) Receptor; 5-Hydroxytryptamine Type 2C Receptors; 5 Hydroxytryptamine Type 2C Receptors
Engelsk term 5-ht2c serotonin receptor
MESH ID D044405

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.