5-ht3-serotoninreceptorer (5-ht3 serotonin receptors)

5-ht3-serotoninreceptorer

En underklass av serotoninreceptorer som blankett [publikationstyp] katjonkanaler och förmedlar signaltransduktion genom att depolarisera cellmembran. Kationskanalerna bildas av 5 receptorsubenheter. När stimuleras tillåter receptorerna selektiv passage av NATRIUM; KALIUM; och KALCIUM.

Förklaring på engelska

A subclass of serotonin receptors that form cation channels and mediate signal transduction by depolarizing the cell membrane. The cation channels are formed from 5 receptor subunits. When stimulated the receptors allow the selective passage of SODIUM; POTASSIUM; and CALCIUM.

Synonym, svenska: Receptorer, 5-HT3 serotonin; Seratonin 3 receptorer; 5-HT3 receptor; 5-HT3-serotoninreceptorer subenhet A; 5-HT3-serotoninreceptorer subenhet B; 5-HT3-serotoninreceptorer subenhet C; 5-HT3-serotoninreceptorer subenhet D

Synonym, engelska: 5-Hydroxytryptamine-3 Receptor; 5 Hydroxytryptamine 3 Receptor; Receptor, 5-Hydroxytryptamine-3; Serotonin 3 Receptors; Receptors, Serotonin 3; Serotonin 3 Receptor; 5-HT3 Receptor; 5 HT3 Receptor; Receptor, Serotonin 3; Receptor, Serotonin, 5-HT3 Subunit E; Receptor, Serotonin, 5-HT3E; Receptor, Serotonin, 5-HT3 Subunit C; Receptor, Serotonin, 5-HT3C; Receptor, Serotonin, 5-HT3 Subunit D; Receptor, Serotonin, 5-HT3D; Receptor, Serotonin, 5-HT3 Subunit A; Receptor, Serotonin, 5-HT3A; Receptor, Serotonin, 5-HT3 Subunit B; Receptor, Serotonin, 5-HT3B

Svensk term 5-ht3-serotoninreceptorer
Synonym på svenska Receptorer, 5-HT3 serotonin; Seratonin 3 receptorer; 5-HT3 receptor; 5-HT3-serotoninreceptorer subenhet A; 5-HT3-serotoninreceptorer subenhet B; 5-HT3-serotoninreceptorer subenhet C; 5-HT3-serotoninreceptorer subenhet D
Synonym på engelska 5-Hydroxytryptamine-3 Receptor; 5 Hydroxytryptamine 3 Receptor; Receptor, 5-Hydroxytryptamine-3; Serotonin 3 Receptors; Receptors, Serotonin 3; Serotonin 3 Receptor; 5-HT3 Receptor; 5 HT3 Receptor; Receptor, Serotonin 3; Receptor, Serotonin, 5-HT3 Subunit E; Receptor, Serotonin, 5-HT3E; Receptor, Serotonin, 5-HT3 Subunit C; Receptor, Serotonin, 5-HT3C; Receptor, Serotonin, 5-HT3 Subunit D; Receptor, Serotonin, 5-HT3D; Receptor, Serotonin, 5-HT3 Subunit A; Receptor, Serotonin, 5-HT3A; Receptor, Serotonin, 5-HT3 Subunit B; Receptor, Serotonin, 5-HT3B
Engelsk term 5-ht3 serotonin receptors
MESH ID D044406

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.