5-ht4-serotoninreceptorer (5-ht4 serotonin receptors)

5-ht4-serotoninreceptorer

En subtyp av G-proteinkopplade SEROTONINreceptorer som företrädesvis kopplas till GS-STIMULATORISKA G-PROTEINER vilket resulterar i ökad intracellulär CYKLISK AMP. Flera isoformer av receptorn finns på grund av ALTERNATIV SPLICING av dess mRNA.

Förklaring på engelska

A subtype of G-protein-coupled SEROTONIN receptors that preferentially couple to GS STIMULATORY G-PROTEINS resulting in increased intracellular CYCLIC AMP. Several isoforms of the receptor exist due to ALTERNATIVE SPLICING of its mRNA.

Synonym, svenska: Receptorer, 5-HT4 serotonin; 5-HT4 receptor; Serotonin 4 receptor; 5-HT4S-serotoninreceptorer; 5-HT4L receptor; 5-HT4L-serotoninreceptorer

Synonym, engelska: Receptor, Serotonin 4; 5-HT4 Receptor; 5 HT4 Receptor; Receptor, 5-HT4; Serotonin 4 Receptor; 5-Hydroxytryptamine-4 Receptor; 5 Hydroxytryptamine 4 Receptor; Receptor, 5-Hydroxytryptamine-4; Serotonin 4 Receptors; Receptors, Serotonin 4; Receptors, Serotonin, 5-HT4S; 5-HT4S Receptor; 5 HT4S Receptor; Receptor, 5-HT4S; Receptors, Serotonin, 5-HT4L; 5-HT4L Receptor; 5 HT4L Receptor; Receptor, 5-HT4L

Svensk term 5-ht4-serotoninreceptorer
Synonym på svenska Receptorer, 5-HT4 serotonin; 5-HT4 receptor; Serotonin 4 receptor; 5-HT4S-serotoninreceptorer; 5-HT4L receptor; 5-HT4L-serotoninreceptorer
Synonym på engelska Receptor, Serotonin 4; 5-HT4 Receptor; 5 HT4 Receptor; Receptor, 5-HT4; Serotonin 4 Receptor; 5-Hydroxytryptamine-4 Receptor; 5 Hydroxytryptamine 4 Receptor; Receptor, 5-Hydroxytryptamine-4; Serotonin 4 Receptors; Receptors, Serotonin 4; Receptors, Serotonin, 5-HT4S; 5-HT4S Receptor; 5 HT4S Receptor; Receptor, 5-HT4S; Receptors, Serotonin, 5-HT4L; 5-HT4L Receptor; 5 HT4L Receptor; Receptor, 5-HT4L
Engelsk term 5-ht4 serotonin receptors
MESH ID D044422

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.