5-metylcytosin (5-Methylcytosine)

5-metylcytosin

En metylerad nukleotidbas som finns i eukaryota DNA. Hos DJUR finns DNA-METYLERINGEN av CYTOSIN för att blankett [publikationstyp] 5-metylcytosin främst i den palindromiska sekvensen CpG. I PLANTS är den metylerade sekvensen cPNPgP, där N kan vara vilken bas som helst.

Förklaring på engelska

A methylated nucleotide base found in eukaryotic DNA. In ANIMALS, the DNA METHYLATION of CYTOSINE to form 5-methylcytosine is found primarily in the palindromic sequence CpG. In PLANTS, the methylated sequence is CpNpGp, where N can be any base.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 5 Methylcytosine; 5-Methylcytosine Monohydrochloride; 5 Methylcytosine Monohydrochloride; Monohydrochloride, 5-Methylcytosine

Svensk term 5-metylcytosin
Synonym på svenska
Synonym på engelska 5 Methylcytosine; 5-Methylcytosine Monohydrochloride; 5 Methylcytosine Monohydrochloride; Monohydrochloride, 5-Methylcytosine
Engelsk term 5-Methylcytosine
MESH ID D044503

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.