5-metyltetrahydrofolat-homocystein S-metyltransferas (5-Methyltetrahydrofolate-Homocysteine S-Methyltransferase)

5-metyltetrahydrofolat-homocystein S-metyltransferas

Ett enzym som katalyserar bildandet av metionin genom överföring av en metylgrupp från 5-metyltetrahydrofolat till homocystein. Det kräver ett kobamidkoenzym. Enzymet kan ha verkan på mono- eller triglutamatderivat. EC 2.1.1.13.

Förklaring på engelska

An enzyme that catalyzes the formation of methionine by transfer of a methyl group from 5-methyltetrahydrofolate to homocysteine. It requires a cobamide coenzyme. The enzyme can act on mono- or triglutamate derivatives. EC 2.1.1.13.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: S-Methyltransferase, 5-Methyltetrahydrofolate-Homocysteine; Methyltetrahydrofolate Homocysteine Methyltransferase; Homocysteine Methyltransferase, Methyltetrahydrofolate; Methyltransferase, Methyltetrahydrofolate Homocysteine; Methionine Synthase; Synthase, Methionine; Methionine Synthetase; Synthetase, Methionine; Tetrahydropteroylglutamate Methyltransferase; Methyltransferase, Tetrahydropteroylglutamate; Vitamin B12-Independent Methionine Synthase; Vitamin B12-Dependent Methionine Synthase

Svensk term 5-metyltetrahydrofolat-homocystein S-metyltransferas
Synonym på svenska
Synonym på engelska S-Methyltransferase, 5-Methyltetrahydrofolate-Homocysteine; Methyltetrahydrofolate Homocysteine Methyltransferase; Homocysteine Methyltransferase, Methyltetrahydrofolate; Methyltransferase, Methyltetrahydrofolate Homocysteine; Methionine Synthase; Synthase, Methionine; Methionine Synthetase; Synthetase, Methionine; Tetrahydropteroylglutamate Methyltransferase; Methyltransferase, Tetrahydropteroylglutamate; Vitamin B12-Independent Methionine Synthase; Vitamin B12-Dependent Methionine Synthase
Engelsk term 5-Methyltetrahydrofolate-Homocysteine S-Methyltransferase
MESH ID D013766

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.