6-cyano-7-nitrokinoxalin-2,3-dion (6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione)

6-cyano-7-nitrokinoxalin-2,3-dion

En kraftig, stimulerande aminosyraantagonist med förkärlek för icke-NMDA-jonotropa receptorer. Den används främst som ett forskningsverktyg.

Förklaring på engelska

A potent excitatory amino acid antagonist with a preference for non-NMDA iontropic receptors. It is used primarily as a research tool.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 6 Cyano 7 nitroquinoxaline 2,3 dione; 1,4-dihydro-2,3-dihydroxy-7-nitro-6-quinoxalinecarbonitrile; CNQX; 6-Cyano-2,3-dihydroxy-7-nitroquinoxaline; 6 Cyano 2,3 dihydroxy 7 nitroquinoxaline; FG-9065; FG 9065; FG9065

Svensk term 6-cyano-7-nitrokinoxalin-2,3-dion
Synonym på svenska
Synonym på engelska 6 Cyano 7 nitroquinoxaline 2,3 dione; 1,4-dihydro-2,3-dihydroxy-7-nitro-6-quinoxalinecarbonitrile; CNQX; 6-Cyano-2,3-dihydroxy-7-nitroquinoxaline; 6 Cyano 2,3 dihydroxy 7 nitroquinoxaline; FG-9065; FG 9065; FG9065
Engelsk term 6-Cyano-7-nitroquinoxaline-2,3-dione
MESH ID D018750

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.