8 12-hydroxi-5 (8 12-Hydroxy-5)

8 12-hydroxi-5

En lipoxygenasmetabolit av arakidonsyra. Det är en kraftigt selekt iv ligand för märkning av mu-opioidreceptorer i såväl membran som vävnadssnitt. 12-S-ETE-analogen har rapporterats förstärka tumörce llers metastaseringsförmåga genom aktivering av proteinkinas-C.

Förklaring på engelska

A lipoxygenase metabolite of ARACHIDONIC ACID. It is a highly selective ligand used to label mu-opioid receptors in both membranes and tissue sections. The 12-S-HETE analog has been reported to augment tumor cell metastatic potential through activation of protein kinase C. (J Pharmacol Exp Ther 1995; 274(3):1545-51; J Natl Cancer Inst 1994; 86(15):1145-51)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: 12-HETE; 12-S-HETE; 12-S-Hydroxyeicosatetraenoic Acid; 12 S Hydroxyeicosatetraenoic Acid; Acid, 12-S-Hydroxyeicosatetraenoic; 12-R-HETE

Svensk term 8 12-hydroxi-5
Synonym på svenska
Synonym på engelska 12-HETE; 12-S-HETE; 12-S-Hydroxyeicosatetraenoic Acid; 12 S Hydroxyeicosatetraenoic Acid; Acid, 12-S-Hydroxyeicosatetraenoic; 12-R-HETE
Engelsk term 8 12-Hydroxy-5
MESH ID D019377

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.