A1-adenosinreceptor (Adenosine a1 receptor)

A1-adenosinreceptor

En subtyp av ADENOSINRECEPTOR som finns uttryckt i en mängd olika vävnader inklusive BRAIN och DORSAL HORN NEURONS. Receptorn anses i allmänhet vara kopplad till GI, HÄMMANDE G-PROTEIN som orsakar nedreglering av CYCLIC AMP.

Förklaring på engelska

A subtype of ADENOSINE RECEPTOR that is found expressed in a variety of tissues including the BRAIN and DORSAL HORN NEURONS. The receptor is generally considered to be coupled to the GI, INHIBITORY G-PROTEIN which causes down regulation of CYCLIC AMP.

Synonym, svenska: Receptor, adenosin A1

Synonym, engelska: Adenosine A1 Receptors; Receptors, Adenosine A1; Adenosine A1 Receptor

Svensk term A1-adenosinreceptor
Synonym på svenska Receptor, adenosin A1
Synonym på engelska Adenosine A1 Receptors; Receptors, Adenosine A1; Adenosine A1 Receptor
Engelsk term Adenosine a1 receptor
MESH ID D043682

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.