A2-adenosinreceptorer (Adenosine a2 receptors)

A2-adenosinreceptorer

En underklass av ADENOSINRECEPTORER som allmänt anses vara kopplade till GS, STIMULATORY G-PROTEIN som orsakar reglering av CYCLIC AMP.

Förklaring på engelska

A subclass of ADENOSINE RECEPTORS that are generally considered to be coupled to the GS, STIMULATORY G-PROTEIN which causes up regulation of CYCLIC AMP.

Synonym, svenska: Receptorer, adenosin A2

Synonym, engelska: A2 Receptors, Adenosine; Adenosine A2 Receptors; Adenosine A2 Receptor; A2 Receptor, Adenosine; Receptor, Adenosine A2

Svensk term A2-adenosinreceptorer
Synonym på svenska Receptorer, adenosin A2
Synonym på engelska A2 Receptors, Adenosine; Adenosine A2 Receptors; Adenosine A2 Receptor; A2 Receptor, Adenosine; Receptor, Adenosine A2
Engelsk term Adenosine a2 receptors
MESH ID D043683

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.