A2b-adenosinreceptor (Adenosine a2b receptor)

A2b-adenosinreceptor

En underklass av adenosin A2-receptorer som finns i CECUM, KOLON, BLÅSAN och en mängd andra vävnader. Det anses allmänt vara en receptor med låg affinitet för ADENOSIN som kopplar till GS, STIMULERANDE G-PROTEIN.

Förklaring på engelska

A subclass of adenosine A2 receptors found in the CECUM, the COLON, the BLADDER, and a variety of other tissues. It is generally considered to be a low affinity receptor for ADENOSINE that couples to the GS, STIMULATORY G-PROTEIN.

Synonym, svenska: Receptor, adenosin A2B

Synonym, engelska: A2B Receptor, Adenosine; Adenosine A2B Receptor; Adenosine A(2B) Receptor; Adenosine A2B Receptors; A2B Receptors, Adenosine; Receptors, Adenosine A2B

Svensk term A2b-adenosinreceptor
Synonym på svenska Receptor, adenosin A2B
Synonym på engelska A2B Receptor, Adenosine; Adenosine A2B Receptor; Adenosine A(2B) Receptor; Adenosine A2B Receptors; A2B Receptors, Adenosine; Receptors, Adenosine A2B
Engelsk term Adenosine a2b receptor
MESH ID D043704

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.