A3-adenosinreceptor (Adenosine a3 receptor)

A3-adenosinreceptor

En subtyp av ADENOSINRECEPTOR som finns uttryckt i en mängd olika platser inklusive hjärnan och endokrina vävnader. Receptorn anses i allmänhet vara kopplad till GI, HÄMMANDE G-PROTEIN som orsakar nedreglering av CYCLIC AMP.

Förklaring på engelska

A subtype of ADENOSINE RECEPTOR that is found expressed in a variety of locations including the BRAIN and endocrine tissues. The receptor is generally considered to be coupled to the GI, INHIBITORY G-PROTEIN which causes down regulation of CYCLIC AMP.

Synonym, svenska: Receptor, adenosin A3

Synonym, engelska: A3 Receptor, Adenosine; Adenosine A3 Receptor; Adenosine A3 Receptors; A3 Receptors, Adenosine; Receptors, Adenosine A3

Svensk term A3-adenosinreceptor
Synonym på svenska Receptor, adenosin A3
Synonym på engelska A3 Receptor, Adenosine; Adenosine A3 Receptor; Adenosine A3 Receptors; A3 Receptors, Adenosine; Receptors, Adenosine A3
Engelsk term Adenosine a3 receptor
MESH ID D043684

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.