ABC-bärare (ATP-Binding Cassette Transporters)

ABC-bärare

En familj membrantransportproteiner som kräver ATP-hydrolys för transport av ämnen genom membran. Proteinfamiljen har fått sin benämning från den ATP-bindande domänen på proteinet.

Förklaring på engelska

A family of MEMBRANE TRANSPORT PROTEINS that require ATP hydrolysis for the transport of substrates across membranes. The protein family derives its name from the ATP-binding domain found on the protein.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: ATP Binding Cassette Transporters; Transporters, ATP-Binding Cassette; ABC Transporters; Transporters, ABC; ATP-Binding Cassette Transporter; ATP Binding Cassette Transporter; Cassette Transporter, ATP-Binding; Transporter, ATP-Binding Cassette; ABC Transporter; Transporter, ABC

Svensk term ABC-bärare
Synonym på svenska
Synonym på engelska ATP Binding Cassette Transporters; Transporters, ATP-Binding Cassette; ABC Transporters; Transporters, ABC; ATP-Binding Cassette Transporter; ATP Binding Cassette Transporter; Cassette Transporter, ATP-Binding; Transporter, ATP-Binding Cassette; ABC Transporter; Transporter, ABC
Engelsk term ATP-Binding Cassette Transporters
MESH ID D018528

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.