Aborterat foster (Aborted Fetus)

Aborterat foster

Foster av ett däggdjur utstött på grund av framkallad abort eller missfall.

Förklaring på engelska

A mammalian fetus expelled by INDUCED ABORTION or SPONTANEOUS ABORTION.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Aborted Embryo; Aborted Embryos; Embryo, Aborted; Embryos, Aborted; Fetus, Aborted; Aborted Fetuses; Fetuses, Aborted

Svensk term Aborterat foster
Synonym på svenska
Synonym på engelska Aborted Embryo; Aborted Embryos; Embryo, Aborted; Embryos, Aborted; Fetus, Aborted; Aborted Fetuses; Fetuses, Aborted
Engelsk term Aborted Fetus
MESH ID D037881

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.