Absint (Absinthe)

Absint

Ett extrakt av absint och andra bittra örter, innehållande 60% alkohol. Långvarigt bruk orsakar nervositet, kramper, trismus, amblyopi, opticusneurit och mental försämring.

Förklaring på engelska

An extract of absinthium and other bitter herbs, containing 60% alcohol. Prolonged ingestion causes nervousness, convulsions, trismus, amblyopia, optic neuritis, and mental deterioration. (Dorland, 27th ed)

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Absint
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Absinthe
MESH ID D018646

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.