Abstinenssyndrom (Substance Withdrawal Syndrome)

Abstinenssyndrom

Fysiologiska och psykologiska symtom som beror på utsättning av ett läkemedel som förskrivits eller använts vanemässigt under lång tid. Begreppet innefattar alkoholabstinens och abstinens vid rökavvänjning, såväl som avvänjning av ett förskrivet läkemedel.

Förklaring på engelska

Physiological and psychological symptoms associated with withdrawal from the use of a drug after prolonged administration or habituation. The concept includes withdrawal from smoking or drinking, as well as withdrawal from an administered drug.

Synonym, svenska: Läkemedelsabstinens; Utsättningsreaktion

Synonym, engelska: Substance Withdrawal Syndromes; Syndrome, Substance Withdrawal; Syndromes, Substance Withdrawal; Withdrawal Syndrome, Substance; Withdrawal Syndromes, Substance; Withdrawal Symptoms; Symptom, Withdrawal; Symptoms, Withdrawal; Withdrawal Symptom; Drug Withdrawal Symptoms; Drug Withdrawal Symptom; Symptom, Drug Withdrawal; Symptoms, Drug Withdrawal; Withdrawal Symptom, Drug; Withdrawal Symptoms, Drug

Svensk term Abstinenssyndrom
Synonym på svenska Läkemedelsabstinens; Utsättningsreaktion
Synonym på engelska Substance Withdrawal Syndromes; Syndrome, Substance Withdrawal; Syndromes, Substance Withdrawal; Withdrawal Syndrome, Substance; Withdrawal Syndromes, Substance; Withdrawal Symptoms; Symptom, Withdrawal; Symptoms, Withdrawal; Withdrawal Symptom; Drug Withdrawal Symptoms; Drug Withdrawal Symptom; Symptom, Drug Withdrawal; Symptoms, Drug Withdrawal; Withdrawal Symptom, Drug; Withdrawal Symptoms, Drug
Engelsk term Substance Withdrawal Syndrome
MESH ID D013375

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.