Achromobacter denitrificans (Achromobacter denitrificans)

Achromobacter denitrificans

Typen av gramnegativa, aeroba bakterier i släktet ACHROMOBACTER. Tidigare i släktet ALCALIGENES har klassificeringen och nomenklaturen för denna art ofta emenderats. De två underarterna, Achromobacter xylosoxidans subsp. denitrificans och Achromobacter xylosoxidans subsp. xylosoxidans är associerade med infektioner.

Förklaring på engelska

The type species of gram negative, aerobic bacteria in the genus ACHROMOBACTER. Previously in the genus ALCALIGENES, the classification and nomenclature of this species has been frequently emended. The two subspecies, Achromobacter xylosoxidans subsp. denitrificans and Achromobacter xylosoxidans subsp. xylosoxidans are associated with infections.

Synonym, svenska: Achromobacter xylosoxidans

Synonym, engelska: Achromobacter xylosoxidans; Achromobacter xylosoxidans subsp. denitrificans; Alcaligenes denitrificans subsp. xylosoxydans; Alcaligenes denitrificans subsp. xylosoxidans; Achromobacter xylosoxidans subsp. xylosoxidans

Svensk term Achromobacter denitrificans
Synonym på svenska Achromobacter xylosoxidans
Synonym på engelska Achromobacter xylosoxidans; Achromobacter xylosoxidans subsp. denitrificans; Alcaligenes denitrificans subsp. xylosoxydans; Alcaligenes denitrificans subsp. xylosoxidans; Achromobacter xylosoxidans subsp. xylosoxidans
Engelsk term Achromobacter denitrificans
MESH ID D042441

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.