Acidianus (Acidianus)

Acidianus

Ett släkte av fakultativt anaerob coccoid ARCHAEA, i familj SULFOLOBACEAE. Celler är mycket oregelbundna i form och termoacidofila. Litotrofisk tillväxt sker aerobt via svaveloxidation i vissa arter. Distribution inkluderar solfatariska fjädrar och fält, lerhål, och geotermiskt uppvärmda sura marina miljöer.

Förklaring på engelska

A genus of facultatively anaerobic coccoid ARCHAEA, in the family SULFOLOBACEAE. Cells are highly irregular in shape and thermoacidophilic. Lithotrophic growth occurs aerobically via sulfur oxidation in some species. Distribution includes solfataric springs and fields, mudholes, and geothermically heated acidic marine environments.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Acidianus
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Acidianus
MESH ID D041541

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.