Acidiphilium (Acidiphilium)

Acidiphilium

Ett släkte i familj ACETOBACTERACEAE bestående av kemoorganotrofa, raka stavar med rundade ändar. De är aeroba och acidofila.

Förklaring på engelska

A genus in the family ACETOBACTERACEAE consisting of chemoorganotrophic, straight rods with rounded ends. They are aerobic and acidophilic.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Acidiphilium
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Acidiphilium
MESH ID D041801

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.