Acidothiobacillus (Acidithiobacillus)

Acidothiobacillus

Ett släkte av gramnegativa stavformade bakterier i klassen GAMMAPROTEOBAKTERIA. De är obligatoriskt acidofila och aeroba, med reducerade svavelföreningar för att stödja AUTOTROFISK TILLVÄXT.

Förklaring på engelska

A genus of gram-negative rod-shaped bacteria in the class GAMMAPROTEOBACTERIA. They are obligately acidophilic and aerobic, using reduced SULFUR COMPOUNDS to support AUTOTROPHIC GROWTH.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska

Svensk term Acidothiobacillus
Synonym på svenska
Synonym på engelska
Engelsk term Acidithiobacillus
MESH ID D042763

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.