Ackrediteringsinstitut inom hälso- och sjukvården (USA) (Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations)

Ackrediteringsinstitut inom hälso- och sjukvården (USA)

En privat, frivillig, icke-profitorganisation som fastställer standards för driften av sjukvårdsinrättningar och -tjänster, genomför kartläggningar och utdelar ackrediteringar.

Förklaring på engelska

A private, voluntary, not-for-profit organization which establishes standards for the operation of health facilities and services, conducts surveys, and awards accreditation.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: JCAHO; Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations; Joint Commission on Accreditation, Health Care Organizations; Joint Commission on Accreditation, Healthcare Organizations; Joint Commission of Accreditation, Health Care Organizations; Joint Commission on Accreditation of Hospitals

Svensk term Ackrediteringsinstitut inom hälso- och sjukvården (USA)
Synonym på svenska
Synonym på engelska JCAHO; Joint Commission on Accreditation of Health Care Organizations; Joint Commission on Accreditation, Health Care Organizations; Joint Commission on Accreditation, Healthcare Organizations; Joint Commission of Accreditation, Health Care Organizations; Joint Commission on Accreditation of Hospitals
Engelsk term Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations
MESH ID D007591

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.