Acyl-CoA-dehydrogenaser (Acyl-CoA Dehydrogenases)

Acyl-CoA-dehydrogenaser

Enzymer som katalyserar det första steget i beta-oxidation av FETTSYROR.

Förklaring på engelska

Enzymes that catalyze the first step in the beta-oxidation of FATTY ACIDS.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Acyl CoA Dehydrogenases; Dehydrogenases, Acyl-CoA

Svensk term Acyl-CoA-dehydrogenaser
Synonym på svenska
Synonym på engelska Acyl CoA Dehydrogenases; Dehydrogenases, Acyl-CoA
Engelsk term Acyl-CoA Dehydrogenases
MESH ID D044944

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.