Adaptering, odontologi (Dental Marginal Adaptation)

Adaptering, odontologi

Graden av vidhäftning mellan fyllningsmaterial och kavitetsväggen i en tand.

Förklaring på engelska

The degree of approximation or fit of filling material or dental prosthetic to the tooth surface. A close marginal adaptation and seal at the interface is important for successful dental restorations.

Synonym, svenska:

Synonym, engelska: Adaptation, Dental Marginal; Adaptations, Dental Marginal; Dental Marginal Adaptations; Marginal Adaptations, Dental; Marginal Adaptation, Dental; Adaptation, Marginal, Dental; Dental Internal Adaptation; Adaptation, Dental Internal; Adaptations, Dental Internal; Dental Internal Adaptations; Internal Adaptation, Dental; Internal Adaptations, Dental; Dental Internal Fit; Dental Internal Fits; Fit, Dental Internal; Fits, Dental Internal; Internal Fit, Dental; Internal Fits, Dental

Svensk term Adaptering, odontologi
Synonym på svenska
Synonym på engelska Adaptation, Dental Marginal; Adaptations, Dental Marginal; Dental Marginal Adaptations; Marginal Adaptations, Dental; Marginal Adaptation, Dental; Adaptation, Marginal, Dental; Dental Internal Adaptation; Adaptation, Dental Internal; Adaptations, Dental Internal; Dental Internal Adaptations; Internal Adaptation, Dental; Internal Adaptations, Dental; Dental Internal Fit; Dental Internal Fits; Fit, Dental Internal; Fits, Dental Internal; Internal Fit, Dental; Internal Fits, Dental
Engelsk term Dental Marginal Adaptation
MESH ID D018772

MESH-termer, förklaringar och definitioner kommer från NIH NLM. Förklaringar på svenska är gjort av KIB och MEDE.